Kolebnica logo
Šola za kvantne preskoke je program enoletnega izobraževanja, namenjenega osebni rasti, dvigu zavesti in učenju terapevtskih pristopov naravnega zdravljenja.

Urnik

Predavanja bodo potekala od 9.30. do 16.00 ure. Vmes je predviden odmor za kosilo. Izven rednih modulov bodo potekale tudi vaje, za točne termine se bomo dogovarjali sproti. Vodenje vaj je vključeno v ceno rednega izobraževanja.

Za vse, ki se nikoli niste udeležili tečajev reikija, bomo organizirali dodatno srečanje, na katerem bomo naredili inicijacije v tradicionalni reiki po Usuijevem sistemu za 1. in 2. stopnjo in se naučili osnovnega dela s polaganjem rok in dela z reiki simboli. Srečanje bo izven rednega programa (vendar je vključeno v ceno šolanja).

2017

September / 9.9. in 10.9. 2017 od 9.30. do 16.00. ure

Tadej Pretner - Ustroj stvarstva / kvantne metode

 1. Energijski ustroj vesolja - metafizična struktura stvarstva in pojavnega sveta: kakšen je videti svet, v katerem živimo, kakšen je v resnici? Polarnost.
 2. Energije, do katerih imamo v pojavni realnosti dostop: univezalna energija eterične ravni, astralne energije, duhovne energije in torzijsko polje
 3. Polja realnosti – morfična polja, enostavna, kompleksna morfična polja
 4. Pozornost in fokus – izstop iz polj realnosti
 5. Struktura osebnosti:
  • nepogojeni del (stik z meditacijo, kaj je meditacija, pojem praznine)
  • pogojeni del (bazični jaz, duša)
  • lažni jaz
 6. Avra, energijska telesa.
 7. Nižje astralno telo – percepcija, bolečinska telesa in energijska razlaga, kako nastane lažni jaz
 8. Procesiranje bolečinskih teles s povezanim dihanjem
 9. Eterično telo - sistem meridianov, pomen prizemljenosti, energijske vaje za prizemljenost
 10. Čakre - uvod

Oktober / 7.10.2017 od 9.30. do 16.00. ure

Tina Ogorevc Pavlin - Klinična somatika 1

 1. Uvodna meditacija
 2. Predstavitev in pomen klinične somatike
 3. Povezava fizično telo – čustva – misli – odnos do sebe in sveta, refleksne, nezavedne reakcije
 4. Povezava mišice – čakre – meridiani
 5. Učenje izvajanja vaj klinične somatike po metodi aeq
 6. Kombinacija klinične somatike s polaganjem rok in energijskim zdravljenjem
 7. 7 čaker 7 ravni: 3. in 4. Čakra, 3. In 4. raven zavesti; Aura-Soma izdelki za 3. in 4. čakro
Modul bo potekal v Studiu Eviana, Špruha 19, 1236 Trzin

Oktober / 21.10.2017 od 9.30. do 16.00. ure

Barbara Novak - Biosinergija

 1. Uvodna meditacija
 2. Predstavitev biosinergije: zgodovina, nastanek, prednosti biosinergije
 3. Učenje osnov biosinergije: mikro, makro, hara, jederna zvezda, čakre, komunikacija znotraj matrike, hologram
 4. Prstni test: učenje mišičnega testiranja
 5. Alarmne točke za testiranje meridianov
 6. Narava motnje
 7. Praktične terapije na udeležencih
 8. Osnove tradicionalne kitajske medicine: Tradicionalna kitajska medicina –uvod: jin-jang, 5 elementov, polni-votli organi
 9. Spoznavanje posameznih meridianov

November / 4.11.2017 od 9.30. do 16.00. ure

Tina Ogorevc Pavlin - Klinična somatika 2

 1. Uvodna meditacija
 2. Učenje vaj klinične somatike po metodi aeq
 3. Preko telesa do podzavesti - procesiranje bolečinskih teles in čustvenih blokad z izvajanjem vaj
 4. 7 čaker 7 ravni: 7 čakra, 7. raven zavesti; Aura-Soma izdelki za 7. čakro
Modul bo potekal v Studiu Eviana, Špruha 19, 1236 Trzin

November / 5.11. 2017 od 9.30. do 16.00. ure

Tadej Pretner - Kvantne metode

 1. Uvodna meditacija
 2. Duh in svetlobno telo
 3. Hara
 4. Delo z nihalom, različne aktivacije z nihalom in brez

December / 2.12.2017 od 9.30. do 16.00. ure

Tadej Pretner - Kvante metode

 1. Torzijsko polje, uvod
 2. Več o torzijskem polju in načinih zdravljenja, manifestacije...
 3. Praktične vaje dela s torzijskim poljem
 4. Usmerjanje torzijskega polja z mudrami

December / 3.12.2017 od 9.30. do 16.00. ure

Barbara Novak - Biosinergija

 1. Eterično telo
 2. Akupresurne točke
 3. Meridiani z vidika biosinergije, vrline in meridiani
 4. Elementi in povezave: naše korenine, TKM, perujska razlaga
 5. Spoznavanje posameznih meridianov
 6. Postavitev makra sebi in drugi osebi: praktične vaje, delo v parih, skupinske vaje
 7. Praktične terapije na udeležencih, znotraj skupine…

2018

Januar / 6.1.2018 od 9.30. do 16.00. ure

Tina Ogorevc Pavlin - Biosinergija

 1. Osnove kineziologije za uporabo pri biosinergiji
 2. Testiranje mišic
 3. Povezave med meridiani, organi, vrlinami in makrom
 4. Vaje postavitve makra
 5. Terapije in demonstracije na udeležencih
 6. Spoznavanje posameznih meridianov

Januar / 7.1.2018 od 9.30. do 16.00. ure

Tina Ogorevc Pavlin - Biosinergija

 1. Osnove homeopatije: zgodovina in nastanek, potence, ravni zavedanja
 2. Mineralno, rastlinsko in živalsko kraljestvo z vidika homeopatije
 3. Shuesslerjeve soli- homeopatski minerali
 4. Homeopatija za prvo pomoč: kombinirani in samostojni pripravki
 5. Uporaba homeopatskega priročnika in mišični test
 6. 7 čaker 7 ravni: 5. in 6. Čakra, 5. In 6. raven zavesti; Aura-Soma izdelki za 5. in 6. čakro

Februar / 3.2.2018 od 9.30. do 16.00. ure

Tina Ogorevc Pavlin - Kvantne metode / kvantni reiki

 1. Uvodna meditacija
 2. Odpiranje pretoku energije: postavljanje sredinskega stebra, meditacija axsis mundi
 3. Uravnovešanje energije s polaganjem rok, pomen polarnosti pri energijskem delu
 4. Čustvena in mentalna higijena s pomočjo reiki simbolov, zdravljenje bolečinskih teles z reiki simboli
 5. Praktično energijsko delo v parih s polaganjem rok
 6. Vaje zaznavanja energij
 7. Pomen pozornosti in večjega zavedanja sebe, fizičnega telesa
 8. Pomen sproščenega fizičnega telesa in mišic za energijsko pretočnost, vpliv energijskih blokad na gibanje, pomen zavestnega gibanja in čutenja fizičnega telesa
 9. Moderni način življenja in vplivi na zdravje, ‘’hitrostna bolezen’’ in vpliv na energijsko pretočnost
 10. Bolezen in prehitro staranje – zakaj zbolimo?
 11. 7 čaker 7 ravni: 1. čakra, 2. čakra, 1. In 2. raven zavesti; Aura-Soma izdelki za 1. in 2. čakro

Februar / 4.2. 2018 od 9.30. do 16.00. ure

Tina Ogorevc Pavlin - Biosinergija

 1. Uvodna meditacija
 2. Razlaga fizičnega nivoja kot celote – holograma
 3. Mišično testiranje
 4. Mikro diagnostika, obravnava simptomov
 5. Meridiani in vzorci obnašanja
 6. Narava motnje podrobno
 7. Vaje mikro diagnostike v parih
 8. Terapije in demonstracije na udeležencih
 9. Spoznavanje posameznih meridianov

Marec / 10.3. 2018 od 9.30. do 16.00. ure

Tadej Pretner - Zdravljenje s kristali / kvantne metode

 1. Uvodna meditacija
 2. Metafizične lastnosti mineralov, ali so minerali živi?
 3. Tradicionalna uporaba kristalov: amuleti in talismani
 4. Uporaba kristalov v meditaciji
 5. Zdravljenje s kristali: polaganje na obolele organe, čakre, akupresurne točke, prizemljevanje in transformacija destruktivnih energij, izdelava eliksirja
 6. Kristali v bivalnem prostoru: uravnovešanje energij v prostorih
 7. Kreiranje torzijskega polja s pomočjo kristalov
 8. Čiščenje in aktivacija kristalov
 9. Praktične vaje dela s kristali

Marec / 11.3. 2018 od 9.30. do 16.00. ure

Barbara Novak / Tina Ogorevc Pavlin - Biosinergija

 1. Uvodna meditacija
 2. Sistemi za pomoč pri uravnovešanju
 3. Bachove cvetne esence - spoznavanje esenc, njihovih sporočil in uporabe
 4. Terapije na udeležencih, terapije v parih

April / 7.4. 2018 od 9.30. do 16.00. ure

Tina Ogorevc Pavlin - Biosinergija

 1. Uvodna meditacija
 2. Spoznavanje posameznih meridianov
 3. Homeopatija kot duhovna metoda
 4. Mijazmi
 5. Informacijsko zdravljenje: različni načini prenosa in zapisa informacij: v vodo, v telesne tekočine…z namenom izravnave energijskega polja, razgradnje energijskih blokad, motenj, vzorcev…
 6. Izdelava homeopatskih esenc

April / 8.4. 2018 od 9.30. do 16.00. ure

Tina Ogorevc Pavlin - Kvantne metode

 1. Merkava - torzijsko polje
 2. Polarnost in komplementarnost - pomen energijskega dela na obeh polih
 3. Praktične vaje transformacij energijskega vakuuma
 4. Nevtralizacija destruktivnih čustev z združevanjem komplementarnih - polarnih energij
 5. Merkava - praznina - usmerjanje z namero
 6. Skupek vseh vzrokov - učenje metode za transformacijo ozadja težav na 7 ravneh, razgradnja in brisanje bolečinskih teles in ostalih energijskih blokad
 7. Terapije v parih, združevanje metode s sistemom biosinergije

Maj / 12.5. 2018 od 9.30. do 16.00. ure

Tadej Pretner - Kvantne metode / kristali

 1. Nadaljevanje in nadgradnja tem prejšnih predavanj
 2. Programiranje kristalov z namero
 3. Entitete - uvod, različne vrste entitet

Maj / 26.5. 2018 od 9.30. do 16.00. ure

Tina Ogorevc Pavlin - Kvantne metode

 1. Merkava in entitete
 2. Odpravljanje entitet na sebi, zdravljenje vzrokov z metodo ‘’skupek vseh vzrokov’’
 3. Entitete v prostorih - razgradnja, uravnovešanje energij z merkavo
 4. Biosinergija in enetitete: diagnosticiranje, raziskovanje ozadja, ozaveščanje..

Junij / 16. in 17.6. 2018 od 9.30. do 16.00. ure

Barbara Novak / Tina Ogorevc Pavlin - Biosinergija

 1. Uvodna meditacija
 2. Samostojno izvajanje terapij z integracijo naučenega skozi leto (del zaključnega izpita)
Šola kolebnica logo
Šola za kvantne preskoke

Povpraševanje

Povprašajte nas za neobvezujočo ponudbo, ki vam je bomo pripravili v najkrajšem možnem času.