Kolebnica logo
Šola za kvantne preskoke je program dveletnega izobraževanja, namenjenega osebni rasti, dvigu zavesti in učenju terapevtskih pristopov naravnega zdravljenja.

Biosinergija - učenje osnov

Minuli vikend smo v šoli Kolebnica začeli z učenjem Biosinergije, ki je osrednja tema enoletnega programa izobraževanja za delo na sebi in podporo drugim.

S pomočjo Biosinergije iščemo avtentičnost posameznika. To pomeni, da sta dušni zapis in osebnost skladno povezana med seboj in so potenciali v ravnovesju.

Nova znanja smo uspešno povezali s klinično somatiko, ki je bila na urniku pred dvema tednoma in seveda tudi z energijskimi in dihalnimi vajami, ki smo se jih naučili pri Tadeju Pretnerju na prvem modulu.

Da bi lahko uspežno raziskovali ozadje nekega neravnovesja, bolečine, psihične ali fizične bolezni, odnosa, izzivov v življenju na različnih področjih... in razumeli, kaj nas je pripeljalo v stanje ali situacijo, v kateri se nahajamo, smo se ta vikend v veliki meri posvečali tudi teoretičnim znanjem.  

Raziskovanje človekovih globin (svojih lastnih in tujih) je proces, ki zahteva našo polno pozornost, raziskovanje drugega človeka pa še veliko mero odgovornosti pri sporočanju in posredovanju pridobljenih informacij.

Ker smo kot terapevt v vlogi avtoritete, ima to, kar pride iz naših ust, lahko velik vpliv na življenje človeka, ki pri nas poišče podporo in pomoč. Zato ne more temeljiti samo na naučenih teoretičnih znanjih iz knjig, ki jih posplošimo ali celo samo na naših lastnih ''videnjih'', ki so vedno obarvana z našimi lastnimi prepričanji in odnosom do sveta, stopnjo zavesti, lastnimi težavami...

Odgovore in informacije za določenega človeka in za specifično težavo iščemo v njegovem lastnem telesu, sporoči nam jih odziv njegovih mišic in pridobljene informacije so konkretne, zanesljive in vedno individualne. 

Človek, ki se nauči takšnega sistema pridobivanja informacij oziroma diagnostike, je suveren in samozavesten pri svojih raziskavah, ki jih lahko kadarkoli preveri. Na telesu lahko preko stanja mišic preveri tudi uspešnost/učinkovitost terapije.

Da bi lažje razumeli, zakaj energijski sistem, podzavest, preteklost, odnose ...preiskujemo preko napetosti mišic, navajam nekaj odstavkov iz učbenika Biosinergije Minnie Hein:

ZAZNAVANJE

Človek zaznava okolje kot eno, dvo- ali trodimenzionalno sliko. Kar se mu zdi resnično, zaznava s svojimi čuti. Svoje gibanje in samega sebe zaznava z mišicami in proprioceptorji v njih.

Za polno zaznavo mora človek razviti tudi čutnost. To je zaznavanje s čutili, vid, sluh, okus, voh in  dotik. Brez čutenja naša realnost ni popolna in spači dojemanje.

Vse, kar je bilo čuteno, pa je v telesu shranjeno in na razpolago.

Današnji človek je nagnjen k prevladi racionalnega dela in daje premalo pozornosti na emocionalni del. To nas pelje v nenehno hitenje, delovanje in usmerja pozornost v pojavnost.

Biosinergija gleda na človeško telo kot na sistem, ki je sposoben prilagoditve /adaptivni sistem. S čutili zaznava dražljaje, zavedno in nezavedno daje signale mišicam, ki uravnavajo gibanje. Komunikacija poteka v večini na nezavednem nivoju.

TELESNI SPOMIN

Mišice so organi, ki nam dovoljujejo, da čutimo. Vsebujejo receptorje/proprioceptorje, ki zmerijo gibanje in ga shranijo. Proprioceptorji so receptorji, ki čutijo in merijo sami sebe in so porazdeljeni povsod po telesu, največ na področju sklepov in v mišicah.

Niso odvisni od zavestne zaznave, zato preko njih lahko ugotavljamo in prikličemo vse že nekoč shranjene informacije v telesu. Telo na tak način pozna svojo celotno fizično, duševno, emocionalno in duhovno zgodovino.

Shranjene informacije lahko s pomočjo mišičnih testov prikličemo na površje, brez da bi volja ali zavest vplivali na to.

Telesu postavljamo vprašanja z namenom, da raziščemo to zgodovino. Receptorji delujejo stopenjsko. Stopnja se vklopi aktivno ali neaktivno. Pri aktivni stopnji se mišica napne, je močna. Pri neaktivni stopnji mišica spusti, je šibka. Preklopna stanja imenujemo DIGITALNA STANJA. S pomočjo digitalnosti dobimo potrditev ali zavrnitev kadar postavimo vprašanje. Močna mišica potrditev, šibka mišica zavrnitev.

Pri Biosinergiji uporabljamo mišične teste s področja kineziologije. Z njimi izprašamo telo. Uporabljamo O-prstanov test in tudi teste posameznih mišic z določenimi gibi okončin.

Mišice so povezane z meridiani, energijskimi potmi in organi, ki pripadajo določenemu meridianu. Poleg se upoštevajo tudi vrline, ki so prav tako vezane na meridiane. Ko preizkušamo določeno mišico, lahko ugotovimo v kakšnem stanju je določen organ, kakšna je  pretočnost energije posameznega meridiana in gostota vrline, ki mu pripada.

 

 

Na primer:

Meridianu želodca pripada zadovoljstvo (senziblinost, čutnost). Stanje meridiana odraža, koliko smo zadovoljni s tem, kar počnemo in izkazuje tudi zadovoljstvo glede naših čutov.

Pripada mu ključnični del velike prsne mišice (pectoralis major clavicularis). Če z gibom (specifičnim gibom, ki ga vodi terapevt in uporabo magneta) testiramo stanje mišice, dobimo informacijo o stanju meridiana želodca, tudi organa želodca in še veliko drugih informacij o človeku.

Meridianu mehurja pripada notranji mir (samota). Neravnovesje se lahko kaže kot občutek zapuščenosti, izključenosti, egocentičnost, odtujitev, nepotrpežljivost, razdražljivost, ponos.

Pripada mu mišica upogibalka gležnja (peroneus). Terapevt z gibom preveri stanje mišice (prevelika ali premajhna napetost ali stanje ravnovesja), ki je pokazatelj stanja meridiana, organa mehur in tudi drugih informacij o človeku.

Že iz kratkega opisa in informacij o samo dveh meridianih, lahko sklepamo, kako so človekove različne ravni v nenehni medsebojni komunikaciji. Egocentričnost in nepotrepežljivost na primer vplivata na meridian mehurja, ta pa na gibljivost in stanje mišice. Če je mišica kronično zakrčena, s tem vzdržujemo opisana psihična neravnovesja in preprečujemo pretok energije po meridianu mehurja. Telo vpliva na psihično stanje, psihično stanje na telo, na pretok energije... Če želimo biti zdravi in uravnovešeni, se moramo ukvarjati s sabo zavestno in na različnih ravneh.

Šola kolebnica logo
Šola za kvantne preskoke

Povpraševanje

Povprašajte nas za neobvezujočo ponudbo, ki vam je bomo pripravili v najkrajšem možnem času.