Kolebnica logo
Šola za kvantne preskoke je program dveletnega izobraževanja, namenjenega osebni rasti, dvigu zavesti in učenju terapevtskih pristopov naravnega zdravljenja.

Koliko učencev sprejmete, v kakšni skupini poteka delo v Kolebnici?

V posamezni letnik se lahko vpiše 20 učencev. Na začetku delamo vsi skupaj, če je potrebno tudi individualno (včasih se kje kaj zatakne ali pa kdo potrebuje dodaten čas ali razlago). Kasneje, proti koncu prvega letnika, sestavimo skupine po 4 - 5 in se na ta način učimo delati v sodelovanju s kolegi. Naučimo se energijsko povezati na različnih ravneh in se uglasiti in na ta način potenciramo moč delovanja.

En del učenja so vaje in postopki, ki jih delamo sami na sebi. Zahtevnejše stvari, terapije za odpravljanje zahtevnejših entitet, karmične zadeve, ki se vlečejo iz življenja v življenje, zdravljenje družinskih energij udeležencev ... pa delamo tudi skupinsko, ker je tako bolj učinkovito in tudi lažje.

Moj namen je ustvariti terapevtske skupine, ki si bodo v podporo in na voljo za terapije in za terapije družinskih članov skupine (ali pa za kasnejše terapevtsko delo), tudi po zaključenem izobraževanju.

V teku drugega letnika in po zaključenem drugem letniku, pa bodo tisti najboljši, ki bodo želeli delati z drugimi ljudmi v terapevtskem smislu, imeli na voljo indvidualno učenje in vaje skupaj z mano in /ali Matevžem. Pri terapijah, vodenju delavnic, pri delu na terenu v smislu čiščenja in urejanja bivalnih prostorov ... Skratka, najprej skupinsko, vsak na sebi in pri sebi, kasneje v manjših skupinah po 4 in na koncu možnost individualnega učenja in izpopolnjevanja v praksi in možnost, da kdo postane tudi naš sodelavec.Šola kolebnica logo
Šola za kvantne preskoke

Povpraševanje

Povprašajte nas za neobvezujočo ponudbo, ki vam je bomo pripravili v najkrajšem možnem času.